Wat is een Brein-Computer Interface en hoe werkt het?

Een brein-computer interface (BCI) is een systeem om met behulp van hersensignalen een computer te besturen. De hersensignalen worden gemeten door elektroden die op de hoofdhuid, of onder de schedel op de hersenen liggen. De gemeten hersensignalen worden vervolgens naar een computer gestuurd. Onderzoekers stellen de computer zo in, dat hij hersensignalen tijdens specifieke bewegingen kan herkennen, zoals wanneer bijvoorbeeld het proberen te bewegen van de hand, of het proberen uit te spreken van een woord. Wanneer de computer dit specifieke signaal herkent, zet hij dit om in een controlesignaal, voor bijvoorbeeld een spraakcomputer. Zo kunnen mensen die ernstig verlamd zijn toch (weer) communiceren, zonder dat er spierbewegingen nodig zijn.   

Voor welke mensen is een BCI bedoeld?

BCI’s zijn op dit moment vooral bedoeld voor mensen die door een ziekte, ongeluk of door een aangeboren afwijking verlamd zijn en/of ernstige problemen hebben met communiceren.  

Wat kun je met een BCI?

Mensen met ernstige communicatieproblemen of die ernstig verlamd zijn kunnen een BCI gebruiken om te communiceren via een computer. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf letters of zinnen typen, of door een website scrollen. In het buitenland wordt ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het besturen van een robotarm met behulp van een BCI.  

Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe manieren waarop een BCI mogelijk gebruikt kan worden, zoals bijvoorbeeld om te helpen bij revalidatie na een beroerte. Een BCI zou in de toekomst misschien ook gebruikt kunnen worden door gezonde mensen – zo zijn er bijvoorbeeld een aantal bedrijven die werken aan de mogelijkheid om te kunnen gamen met een BCI.  


Waarom moet er nog meer onderzoek gedaan worden?

Om BCI’s nog verder te verbeteren, moet er veel onderzoek gedaan worden. Zo proberen we in ons lab bijvoorbeeld nog beter te begrijpen hoe hersensignalen er precies uitzien wanneer iemand een beweging probeert te maken. Bovendien ontwikkelt niet alleen de kennis van de hersenen zich snel, maar gaat ook de technologie gaat met grote vaart vooruit. Daarom wordt er bijvoorbeeld ook veel onderzoek gedaan naar de beste manier is om hersensignalen te meten en hoe computers de hersensignalen nog beter kunnen herkennen. 

Omdat er nog niet veel mensen zijn die een BCI gebruiken, is het bovendien erg belangrijk om te onderzoeken welke eigenschappen gebruikers het belangrijkst vinden aan een BCI. Daarnaast willen we ook graag onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat een BCI-systeem werkt niet alleen in het onderzoekslab, maar ook in de thuissituatie goed en betrouwbaar werkt.