De INTENSE-studie

In de INTENSE-studie willen we graag onderzoeken of we het aansturen van een spraakcomputer via hersensignalen sneller en beter kunnen maken. 

We streven ernaar dat proefpersonen het INTENSE-systeem op termijn zelfstandig thuis kunnen gebruiken. 

De INTENSE-studie start begin 2024. We zullen te zijner tijd meer informatie op deze website zetten. Kijk voor meer informatie op de website van het INTENSE-project .